شما مشتریان ارجمند ، در صورت نیاز به مشاوره قبل از خرید ، سوال یا هر مورد دیگر ، می توانید با شماره مستقیم مدیریت فروش به شماره 09121812264 تماس حاصل نمایی

 

تلفن: 028 32221478

نلفکس: 028 32220967

همراه مدیریت فروش: 09121812264

همراه مدیریت عامل: 09127839851

آدرس: قزوین،شهر صنعتی البرز،بلوار فارابی جنوبی،خیابان 307،شرکت قطعه سازان مسعود البرز